web analytics

ΕducationGR |

Σεμινάρια, σπουδές, υποτροφίες κ.α.

Χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ για 287 νέους ερευνητές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) επέλεξε 287 κορυφαίους νέους ερευνητές για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του έκτου διαγωνισμού επιχορηγήσεων εκκίνησης. Οι επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν βασική έρευνα αιχμής, λαμβάνοντας συνολικά χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ, υπό μορφή επιχορηγήσεων ύψους 2 εκατ. ευρώ έκαστος για μέγιστο διάστημα πέντε ετών.

Στον φετινό διαγωνισμό, τον τελευταίο που υπάγεται στο έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (ΠΠ7), οι υποβεβλημένες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 50% σε σύγκριση με πέρυσι, και το ποσοστό των ερευνητριών που επιλέχθηκε αυξήθηκε από 24% σε 30 % του συνόλου των υποψηφίων. Οι μελλοντικοί διαγωνισμοί θα υπάγονται στο νέο πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», το οποίο προβλέπει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για το ΕΣΕ, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός για αυτές τις διεθνούς κύρους επιχορηγήσεις αυξάνεται συνεχώς.

Τα επιλεγμένα σχέδια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευητικών θεμάτων, όπως ο σχεδιασμός ενός μοναδικού παράκτιου φράγματος προστασίας από τσουνάμι, η ανάπτυξη ακτινοθεραπείας υψηλής τεχνολογίας για ασθενείς με καρκίνο στο κεφάλι και τον τράχηλο, η διερεύνηση της παρακολούθησης τηα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο μέσω της τεχνολογίας GPS, και η παραγωγή νέων αποδοτικών και χαμηλού κόστους φωτοβολταϊκών. Το 44% των υποψηφίων που επιλέχθηκαν υπάγονταν στον τομέα των φυσικών και μηχανολογικών επιστημών, το 38% στον τομέα των βιοεπιστημών και το 18% στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Συνολικά, στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού, υποβλήθηκαν 3.329 προτάσεις, εκ των οποίων επιλέχθηκε μόνο το 95 των υποψηφιοτήτων, λόγω του σημαντικά αυξημένου ανταγωνισμού. Επιχορηγήσεις έλαβαν ερευνητές 34 διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται σε 162 διαφορετικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιλέξιμοι για τις επιχορηγήσεις του ΕΣΕ είναι ερευνητές ανεξαρτήτως εθνικότητας, με ερευνητική πείρα 2 έως 7 ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών για απόκτηση διδακτορικού (ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου), και υψηλού επιπέδου επιστημονικές επιδόσεις. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό ίδρυμα (γνωστό και ως ίδρυμα υποδοχής), το οποίο βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα.

Οι επιστήμονες που έλαβαν επιχορήγηση στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να συγκροτήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες με περισσότερους από 1.000 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς φοιτητές που θα υπάγονται στο ΕΣΕ. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΣΕ συμβάλλει στην υποστήριξη μιας νέας γενιάς κορυφαίων ερευνητών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με δηλώσεις της κας Maire Geoghegan-Quinn, επιτρόπου ?Ερευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης, το ΕΣΕ έχει καταφέρει να αλλάξει το ερευνητικό τοπίο για τους ταλαντούχους νέους επιστήμονες και έχει ενισχύσει την επιστήμη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρηματοδοτώντας τη βασική έρευνα που προάγει την ανθρώπινη γνώση, το ΕΣΕ αναπτύσσει ταυτόχρονα και επαναστατικές καινοτομίες, οι οποίες είναι μελλοντικά εφαρμόσιμες και στοχέυουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.

Το ΕΣΕ, το οποίο ιδρύθηκε το 2007, είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός οργανισμός χρηματοδότησης για έρευνα αιχμής και έχει συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισ. για το διάστημα 2007-2013. Αποτελώντας την πιο πρόσφατη και πρωτοποριακή συνιστώσα του έβδομου Προγράμματος-Πλαισίου Έρευνας και έχοντας καταφέρει να γίνει πλέον ένα καθιερωμένο σήμα αριστείας, το κύρος του θα αυξάνεται συνεχώς στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», όπως τόνισε και η επίτροπος Maire Geoghegan-Quinn.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ, παρέχοντας πληροφόρηση αλλά και υποστήριξη στις ελληνικές ερευνητικές ομάδες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Τον Σεπτέμβριο του 2012, μάλιστα, εξέδωσε μελέτη για την αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ (“5 years of Excellence in the European Research Area, 2007-2011: the case of Greece”), στην οποία παρουσιάζονται οι Έλληνες ερευνητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η γεωγραφική κατανομή των πόρων, η αριστεία ανά επιστημονικό πεδίο, η θέση της χώρας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κ.λπ. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στο τεύχος 88 του περιοδικού “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία” του ΕΚΤ.

Πηγή: ekt.gr

Show More