web analytics

ΕducationGR |

Σεμινάρια, σπουδές, υποτροφίες κ.α.

Προσλήψεις στα ΙΕΚ ΕΚΑΒ εκπαιδευτών για το 2012-201

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στο IEK EKAB

Στην Αθήνα, 01/08/2012, ηµέρα Τετάρτη αφού λάβαµε υπόψη:

α. Το Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18, τ. Α ), “Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις” β. Την υπ’ αριθµ. 2/18844/27-7-99, Πράξη του Προέδρου του .Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε από την υπ’

αριθµ. Ζ 29963/31-12-99, όµοια πράξη γ. Την υπ’ αριθµ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1748/τ.

Β/99 ) “Ιδρυση Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ) στο EKAB”

δ. Την υπ’ αριθµ. Δ’/10495/08-05-06 (ΦΕΚ 622/τ. Β/18-05-2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Έγκριση του προγράµµατος της ειδικότητας«Διασώστης – Πλήρωµα Ασθενοφόρου” από το ΙΕΚ του Ν.Π. . . µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας».

ε. Την υπ’ αριθµ. 17220/08-10-03, πράξη του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. περί έναρξης λειτουργίας νέου ταχύρυθµου προγράµµατος εκπαίδευσης (2 εξαµήνων) για τους εργαζόµενους του ΕΚΑΒ

στ. Τις ανάγκες του ΙΕΚ ΕΚΑΒ σε εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά το Φθινοπωρινό εξάµηνο 2012-13, του έτους κατάρτισης 2012 13.

ζ. Την υπ’ αριθµ. 25/ 1-8-2012, απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για την έναρξη του Φθινοπωρινού εξαµήνου 2012-13.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουµε την πρόσληψη εκπαιδευτών µε ωριαία αντιµισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Φθινοπωρινού εξαµήνου 2012-13, που αρχίζει 01/10/2012 και λήγει 18/01/2013. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωροµίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω µαθηµάτων, για την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωµα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

1.IEK EKAB Τµήµα ΑΘΗΝΑΣ : Α΄,Β΄,₃΄, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ & A΄ (ταχύρυθµο)

2.IEK EKAB Τµήµα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : Α,΄Β΄, ₃΄ ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄ (ταχύρυθµο)

3. IEK EKAB Τµήµα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄(ταχύρυθµο)

4.IEK EKAB Τµήµα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Α΄(ταχύρυθµο) & Β΄(ταχύρυθµο)

5.IEK EKAB Τµήµα ΧΑΝΙΩΝ: Α΄(ταχύρυθµο)

6.IEK EKAB Τµήµα ΛΑΡΙΣΑΣ: Α΄(ταχύρυθµο)

7.IEK EKAB Τµήµα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Α΄(ταχύρυθµο)

8.IEK EKAB Τµήµα ΚΕΡΚΥΡΑΣ: : Α΄(ταχύρυθµο)

9.IEK EKAB Τµήµα ΡΟΔΟΥ : ₃΄ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄(ταχύρυθµο)

10. IEK EKAB Τµήµα ΒΟΛΟΥ: Α΄(ταχύρυθµο)

11. IEK EKAB Τµήµα ΠΑΤΡΑΣ: Α΄(ταχύρυθµο)

13. IEK EKAB Τµήµα ΛΑΜΙΑΣ: Α΄(ταχύρυθµο)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1. Αγγλικά (42h)

2. Χρήση Η/Υ (28h )

3. Εισαγωγή στην Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Φροντίδα (10h)

4. Στοιχεία Ανατοµικής και Τοπογραφικής Ανατοµικής (62h)

5. Στοιχεία Φυσιολογίας (65h)

6. Στοιχεία Μικροβιολογίας – Λοιµώξεις (22h)

7. Το φάσµα των συνηθέστερων Επειγόντων Περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήµατα (121h).

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1. Αγγλικά (42 h)

2. Χρήση Η/Υ ( 28 h)

3. Παθήσεις Ερειστικού Συστήµατος που απαιτούν Επείγουσα Φροντίδα (50h)

4. Πολυτραυµατίας – Βασικοί κανόνες αντιµετώπισης (29h)

5. Καταπληξία – Shock (8h)

6. ΄Εγκαυµα – εγκαυµατίας (6h)

7. Απειλητικές αιµορραγίες – Διαταραχές πήξεως αίµατος (10h)

8. Παθήσεις νευρικού συστήµατος (16h)

9. Ψυχιατρικές παθήσεις στην Επείγουσα Φροντίδα (8h)

10. Επείγουσες Οφθαλµολογικές παθήσεις – τραύµατα οφθαλµών (8h)

11. Επείγουσες ΩΡΛ παθήσεις (4h)

12. Επείγοντα Γυναικολογικά – Μαιευτικά προβλήµατα (4h)

13. Επείγοντα νεογνικά και παιδιατρικά (8h)

14. Συνήθεις επείγουσες παθολογικές εικόνες στην καθηµερινή πράξη (84h)

15. Δηλητηριάσεις – Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (15h)

16. Στοιχεία φαρµακολογίας – φαρµακογνωσίας (10h)

17. Οργάνωση – αντιµετώπιση µαζικών ατυχηµάτων (16h)

₃΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Πρακτικές ασκήσεις – Φροντιστήρια (258h)

2.

3. Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνίας (13h)

4. Τηλεϊατρική (11h)

5. Συστήµατα Επικοινωνίας (14h)

5. Βασικές Γνώσεις Ασφαλούς Οδήγησης (12h)

6. Αγγλική Γλώσσα (42h)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Τεχνική Επικοινωνίας Επιχειρηµατικότητα (14 h)

2. Ασκήσεις σε εφαρµογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσηµάτων (32h )

3. Φαρµακογνωσία. Ασκήσεις νοσηλείας επί ανθρωπίνων οµοιωµάτων.(36h )

4. Αγγλικά (42h)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)

1. Στοιχεία Ανατοµικής και Τοπογραφικής Ανατοµική (25h )

2. Στοιχεία Φυσιολογίας (25h)

3. Στοιχεία Μικροβιολογίας-Λοιµώξεις (5h)

4. Το φάσµα των συνηθέστερων επειγόντων περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήµατα (45h)

5. Οξείες παθήσεις οργάνων και συστηµάτων ή λειτουργικές διαταραχές που απαιτούν επείγουσα φροντίδα (30h)

6. Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθηµερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβληµα του πάσχοντα από τα συµπτώµατα (70h)

7. Κλινικά φροντιστήρια Ι (80h)

8. Αγγλική Γλώσσα (42h)

9. Χρήση Η/Υ (28h)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)

1. Ασκήσεις σε εφαρµογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσηµάτων & συνδρόµων (30h)

2. Εκπαίδευση στην αντιµετώπιση Μαζικών Καταστροφών (30h)

3. Κλινικά φροντιστήρια ΙΙ (40h)

4. Τηλεφωνική διαχείριση και διαλογή επειγόντων περιστατικών(20h)

5. Αγγλική Γλώσσα (42h)

6. Χρήση Η/Υ (28h)

Δικαίωµα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α) Γιατροί: (Κατά σειρά προτίµησης )

1. Γιατροί µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην εφαρµογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Ιατρικής Γιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακοµιδών, ΤΕΠ κλπ. οι οποίοι έχουν περατώσει το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Ιατρικής.

2. Γιατροί του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και ΔΕΠ µε γνωστικό αντικείµενο συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.

3. Ιδιώτες γιατροί, µε αποδεδειγµένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειµένου της Επείγουσας Ιατρικής.

Β) Νοσηλευτές µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην εφαρµογή Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Φροντίδας.

Γ) Πληρώµατα Ασθενοφόρων – Διασώστες για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Επαγγελµατίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωµάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – µαθήµατα κατάρτισης (τηλεϊατρική, συστήµατα επικοινωνίας κλπ) καθώς και Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ, ή επιπέδου Proficiency, µε διδακτική εµπειρία κατά προτίµηση σε παρεµφερείς ειδικότητες (π.χ. νοσηλευτές), Καθηγητές Πληροφορικής, κατά προτίµηση µε διδακτική εµπειρία.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΕΚΑΒ).

2. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα.

3. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

4. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος (στις ειδικότητες που απαιτείται).

5. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).

6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση του αναλυτικού προγράµµατος διδασκαλίας για την επιλογή µαθήµατος.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους από τις 31-8-2012 µέχρι 10-9-2012, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 στα κατά τόπους ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο στις εξής διευθύνσεις:

Αθήνα: Τέρµα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθµός Μετρό Εθνική ΄Αµυνα), Τ.Κ. 11527,

Τηλ: 2132143139, 2132143137

Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 55535,Τηλ: 2313326655-7

Αλεξανδρούπολη: ΤΘ 130, 7ο χιλ. Θεσ/νίκης – Αλεξανδρούπολης , ΤΚ 68100, Τηλ: 2551089351

Ιωάννινα :Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, Τηλ :26510 65161,2651054361,2651054368

Ηράκλειο: Διασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων, ΠΕΠΑ₃ΝΗ, ΤΚ 71001,Τηλ: 2810377206

Χανιά: Ηγουµένου Γαβριήλ 29, ΤΚ 73100, Τηλ: 2821028667

Λάρισα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο T.K. 41100, Τηλ: 2410685221

Κέρκυρα: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 27, περιοχή Κέρκυρα (Πλατυτέρα) T.K. 49100, Τηλ: 2661032333

Ρόδο: Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου , Άγιοι Απόστολοι ΤΚ 85100, Τηλ: 2241060933

Βόλος: Πολυµέρη 134,ΤΚ 38500 Τηλ.2421022966

Πάτρα: Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίο, Τ.Κ 26500 Τηλ: 2610635933, Τηλ: 2610635945

Λαµία Κ, Καραµανλή (πλησίον ΔΕΥΑΛ) ΤΚ 35100 Τηλ: 2231044444, Τηλ: 2231023333

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδροµικά δεν θα γίνουν δεκτές.

ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

Show More