web analytics

ΕducationGR |

Σεμινάρια, σπουδές, υποτροφίες κ.α.

Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά ΕΛΠΕ
α) ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
και
β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας σύγχρονος και δυναμικός ενεργειακός Όμιλος με ηγετική θέση στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής  Ευρώπης.

Περιλαμβάνει 40 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 6 χώρες και απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους. Με προτεραιότητα την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, με συνεχή κερδοφορία, οικονομική ευρωστία και εξαγωγικό προσανατολισμό συνεισφέρει σημαντικά στην εθνική οικονομία.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καλύπτει:
• Εφοδιασμό, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών
• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
• Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Φυσικό Αέριο
• Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων
• Μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).
Ο Όμιλος, την τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δισ., στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το νέο διυλιστήριο αναμένεται να υποστηρίζει ουσιαστικά την κερδοφορία και την εξωστρέφεια του Ομίλου ενώ, παράλληλα, προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την απασχόληση και την εθνική οικονομία.
Το όραμα μας είναι:
«Να είμαστε πρωτοπόρος περιφερειακός ενεργειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματωμένη στη στρατηγική μας».
Ανάμεσα στις πολλές συντονισμένες δράσεις που πραγματοποιούμε προκειμένου να υποστηριχθεί με επιτυχία το όραμά μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων. Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να δώσει ευκαιρίες εργασιακών επιλογών σε νέους με εξαιρετικά προσόντα από καταξιωμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού εμπλουτίζοντας παράλληλα, το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ομίλου με νέα στελέχη υψηλού δυναμικού εξέλιξης τα οποία θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητάς μας.
Το Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων αφορά δέκα (10) θέσεις απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:
ΤΟΜΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

• ΔΙΥΛΙΣΗ
Τρεις (3) θέσεις απασχόλησης στην Παραγωγή/Διύλιση, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CME).

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου, οι οποίες αφορούν πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: FIN).
• MARKETING και ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Μία (1) θέση απασχόλησης στο Marketing και στις Πωλήσεις Εμπορίας, η οποία αφορά πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα του  Marketing.  Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: MARK).
• ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στον Εφοδιασμό & Εμπορία Πετρελαιοειδών, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CEF).
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου, οι οποίες αφορούν διπλωματούχους Μηχανικούς και πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών στον τομέα Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: SBD).
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης του Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων είναι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ενός έως δύο ετών (1-2), μετά από αξιολόγηση.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:
α) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (επί πτυχίω κατά την ημερομηνία της αίτησης, πτυχιούχοι κατά την πρόσληψη).
• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται επί πτυχίω την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, από τα συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (πατήστε εδώ για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
• Nα είναι πτυχιούχοι των συγκριμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα κατά την διαδικασία πρόσληψης (Οκτώβριος 2013) και να προγραμματίζουν μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμώντας να αποκτήσουν απαραίτητη  εργασιακή εμπειρία.
• Ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα έτη σπουδών ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με:
7.5    Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία
2:1    Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου
3.5    GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α.
• Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,  κάτοχοι Proficiency, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
• Όριο ηλικίας: έως 27 ετών
• Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης.
 β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών έως και τέσσερα (4) χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης, από συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική λίστα.
• Η απόκτηση πτυχίου να έχει γίνει σε max 6 χρόνια για τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε max 4 χρόνια για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού από την ημερομηνία εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
• Ο μέσος όρος βαθμολογίας ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με:
7.5   Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία
2:1   Second Class Honors Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου
3.5  GPA Πανεπιστήμια Η.Π.Α.
• Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency. Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
• Όριο ηλικίας: έως 27 ετών
• Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση του ετήσιου, τουλάχιστον, προγράμματος εργασιακής απασχόλησης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο:
• Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ).
Το Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία παράλειψη πεδίου.
• Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φοίτησε. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και απαραιτήτως υπογεγραμμένες .
• Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο αγγλικής γλώσσας. (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα) εφόσον σπούδασαν στην Ελλάδα.
• Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose),έκτασης έως 300 λέξεις, όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης στον Όμιλό μας, τις μελλοντικές επιδιώξεις και επαγγελματικές φιλοδοξίες του.
• Συμπληρωμένο το έντυπο Βιογραφικό Σημείωμα (πατήστε εδώ για το σχετικό υπόδειγμα), επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και όσα ακόμη στοιχεία μπορούν συνεκτιμηθούν και να χαρακτηρίσουν ένα Βιογραφικό ως εξαιρετικό.
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Από τους άνδρες ενδιαφερόμενους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).
Επιπρόσθετα:
για τους επί πτυχίω ενδιαφερόμενους:
• πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επίδοσης, όλων των ετών σπουδών, επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).

για τους πτυχιούχους ενδιαφερόμενους:
• επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών με την βαθμολογία απόκτησής του. (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα).

Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: Οκτώβριος 2013

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων»
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: 30η Αυγούστου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν μόνο από τους πέντε (5) Τομείς Εταιρικής Δραστηριότητας. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: CME, FIN, MARK, CEF, SBD).
Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα την ένταξη του υποψηφίου στο Πρόγραμμα.
Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν ΜΟΝΟ οι αιτήσεις, που θα έχουν παραληφθεί έγκαιρα και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος Προγράμματος Απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, που αναγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα Απασχόλησης. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.
Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Για τους Φοιτητές επί πτυχίω, αντίγραφο πτυχίου θα ζητηθεί κατά τη διαδικασία πρόσληψης.
Τέλος, με την συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος Απασχόλησης.
Διαδικασία Αξιολόγησης
Η εξέταση και η συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Επιτροπή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου και θα περιλαμβάνει συνέντευξη.
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν τα εξής :
• Ο μέσος όρος της  βαθμολογίας επίδοσης όλων των ετών σπουδών.
• Οι συστατικές επιστολές.
• Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (για Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Ελλάδας).
Επίσης, θα ληφθούν υπόψη:
• Η Δήλωση Σκοπού
• Το βιογραφικό σημείωμα
• Το συνολικό προφίλ και η προσωπικότητα του υποψήφιου.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, θα υποβάλει σχετική πρόταση προς τη Διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση για την εργασιακή απασχόληση φοιτητών. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη κι αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογεί την απόφασή της είτε για την απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης.
 Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 63 02 600.
Show More