web analytics

ΕducationGR |

Σεμινάρια, σπουδές, υποτροφίες κ.α.

Ο αριθμός των φοιτητών ERASMUS ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια

Από τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν προκύπτει ότι περισσότερα από 3 εκατομμύρια φοιτητές έχουν επωφεληθεί από τις υποτροφίες Erasmus της ΕΕ, από την εποχή που ξεκίνησε το πρόγραμμα ανταλλαγών, το 1987.

altΤα στατιστικά στοιχεία, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, δείχνουν επίσης ότι το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 250 000 φοιτητές ERASMUS — αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ — να περάσουν ένα μέρος των τριτοβάθμιων σπουδών τους στο εξωτερικό ή να βρουν μια θέση εργασίας σε ξένες εταιρείες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. Περισσότεροι από 46 500 ακαδημαϊκοί και μέλη του διοικητικού προσωπικού έλαβαν επίσης υποστήριξη από το Erasmus για να διδάξουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό, εμπειρία που στόχο έχει να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης στις 33 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (κράτη μέλη της ΕΕ, Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία).

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Τα πρόσφατα στοιχεία που αποτελούν ρεκόρ, από τα οποία προκύπτει ότι έχουμε υπερβεί τον στόχο μας για 3 εκατομμύρια φοιτητές Erasmus, μαρτυρούν τη σταθερή επιτυχία και απήχηση του προγράμματος. Το Erasmus είναι πιο σημαντικό από ποτέ σε καιρούς οικονομικής δυσχέρειας και υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων: οι δεξιότητες και η διεθνής πείρα που έχει αποκτηθεί από τους φοιτητές ERASMUS ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους και τη δυνατότητα μετακίνησής τους στην αγορά εργασίας. Το Erasmus είχε επίσης διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη με το άνοιγμα των πανεπιστημίων και των κολεγίων μας στη διεθνή συνεργασία. Ατενίζοντας το μέλλον, με μεγάλη ικανοποίηση παρατηρώ ότι το νέο μας πρόγραμμα Erasmus θα δώσει τη δυνατότητα σε 4 εκατομμύρια νέους να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να διδάξουν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό κατά τα προσεχή επτά ετών

Μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus, οι τρεις πλέον δημοφιλείς προορισμοί για τους σπουδαστές το 2011-2012 ήταν η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ισπανία απέστειλε επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών στο εξωτερικό, ενώ έπονται η Γερμανία και η Γαλλία (βλ. σημείωμα MEMO/13/647).

Σχεδόν 205 000 σπουδαστές, το 80 % περίπου του συνόλου που υποστήριξε το Erasmus την περίοδο 2011-2012 επέλεξαν να περάσουν κατά μέσο όρο έξι μήνες στο εξωτερικό σε πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των σπουδών τους. Ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό

αυξήθηκε κατά 7,5 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με ποσοστό αύξησης 18 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας σε εταιρείες εξακολουθεί να είναι όλο και περισσότερο δημοφιλής. Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ένας στους πέντε σπουδαστές Erasmus, δηλαδή σχεδόν 50 000 συνολικά, επέλεξαν τη δυνατότητα αυτή.

Η ζήτηση εξακολούθησε να υπερβαίνει την προσφορά υποτροφιών Erasmus στις περισσότερες χώρες. Η μέση μηνιαία υποτροφία ERASMUS, που αποσκοπεί να καλύψει μέρος του πρόσθετου κόστους διαβίωσης και μετάβασης στο εξωτερικό ήταν 252 ευρώ. Η υποτροφία, η οποία παρέμεινε σταθερή για τα τρία τελευταία έτη, συμπληρώνεται σε ορισμένες χώρες από εθνικά, περιφερειακά ή θεσμικά κονδύλια.

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο του 2014, θα βασιστεί στην κληρονομιά του Erasmus, προσφέροντας ευκαιρίες σε 4 εκατομμύρια άτομα να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να διδάξουν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό μέχρι το 2020. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει προϋπολογισμό ύψους 14,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 – 40 % περισσότερο από τη χρηματοδότηση για τα τρέχοντα προγράμματα κινητικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το πρόγραμμα Erasmus+ αντικαθιστά το ισχύον πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), καθώς και τα προγράμματα «Νεολαία σε δράση» και Erasmus Mundus, Tempus, ALFA και Edulink και το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες.

Πηγή: epixeiro.gr

Show More