web analytics

ΕducationGR |

Σεμινάρια, σπουδές, υποτροφίες κ.α.

Κανόνες αναγνώρισης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τα πτυχία από εξωτερικό

ΚΑΝΟΝΑΣ 1
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας»)
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται, εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 2
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας»)
Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Τα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής ορίζονται από την αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή.

ΚΑΝΟΝΑΣ 3
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής, όταν σημειώνεται απόκλιση στα βασικά μαθήματα κορμού μεταξύ προγράμματος σπουδών της αλλοδαπής και του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.)
Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής σύμφωνα με τα παρακάτω:
Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τετραετούς διάρκειας.
Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές πενταετούς διάρκειας.
Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική, ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία», εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 1.

ΚΑΝΟΝΑΣ 4
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται, μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master).

ΚΑΝΟΝΑΣ 5
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Αν μαθήματα του μεταπτυχιακού διπλώματος καλύπτουν το περιεχόμενο βασικών μαθημάτων του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, αυτά συνεκτιμώνται κατά την εφαρμογή του Κανόνα 2. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προγραμμάτων της αλλοδαπής είναι «αμιγείς», αναφορικά με τους τίτλους σπουδών του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, η αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» είναι αυτόματη χωρίς την εξέταση σε επιπλέον μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 6
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο, μόνον εφόσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό. Το εντατικό του προγράμματος προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια:
Αριθμός διδακτικών μονάδων (credits) μεγαλύτερος κατά 15% από το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής.
Πτυχία με χαρακτηριστικό Honours. Δεν συγκαταλέγονται περιπτώσεις πτυχίων με χαρακτηριστικά Pass, Ordinary ή Unclassified.
Κατάταξη του προγράμματος (τμήματος ή σχολής) της αλλοδαπής μεταξύ των 10 πρώτων αντίστοιχων προγραμμάτων (τμημάτων ή σχολών) από αναγνωρισμένους φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρισμός του Τμήματος ή της Σχολής ανά ειδικότητα ως «4* και άνω» (σχετικό link
http://www.hero.ac.uk/rae/

ΚΑΝΟΝΑΣ 7
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο, μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 6 για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 8
Ως προς τα προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας της ημεδαπής εφαρμόζονται αναλογικά οι παραπάνω κανόνες. Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.

ΚΑΝΟΝΑΣ 9
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και συμπληρωματικά έχει εξετασθεί επιτυχώς σε έξι το πολύ μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 10
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται, μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και συμπληρωματικά έχει εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα το πολύ βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.
Σημειώνεται ότι, εάν στο πιστοποιητικό μαθημάτων εμφανίζονται μαθήματα που έχουν χαρακτηρισμό Fail ή έχουν βαθμό χαμηλότερο της βάσης, όπως αυτή ορίζεται από το ΄Ιδρυμα, θα είναι δυνατή η παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Περισσότερα στο http://www.doatap.gr

Show More