web analytics

ΕducationGR |

Σεμινάρια, σπουδές, υποτροφίες κ.α.

ACCA – The association of certified chartered accountants

To ACCA είναι μια διεθνής επαγγελματική ένωση στην λογιστική/ελεγκτική με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία απαριθμεί αυτή την στιγμή 154,000 μέλη και 432,000 φοιτητές σε 170 χώρες.

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει θα επικεντρωθούμε στη βασική πιστοποίηση ACCA Qualification η οποία είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με έμφαση την “λογιστική”.

Μέσα από το ACCA κάποιος αποκτά γνώσεις λογιστικής με βάση τα IFRS, management accounting and performance measuring, financial management, auditing, “business ethics” , του Ελληνικού δικαίου και φορολογίας (στην περίπτωση του JES)

Από το 2009 υπογράφτηκε στο Λονδίνο συμφωνία συνεργασίας ΣΟΕΛ – ACCA για τη δημιουργία ενός Κοινού Σχήματος Εξετάσεων – Joint Examination Scheme (“JES”) στους εκπαιδευόμενους Ελεγκτές και Λογιστές στην Ελλάδα μέσω του Ινστιτούτου εκπαίδευσης του Σώματος ορκωτών ελεγκτών της Ελλάδας (ΙΕΣΟΕΛ).

Αυτό το Κοινό Σχήμα Εξετάσεων έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής – ΕΛΤΕ. Συνεπώς όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις του JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές) σύμφωνα με το Ν. 3693/2008.

Αυτή η επιλογή είναι προαιρετική και αφορά αυτούς που θέλουν να πάρουν άδεια και για την Ελλάδα. Η διαφορά είναι 2 μαθήματα του ACCA tax & law, αντικαθιστώνται από 4+4 Ελληνικά μαθήματα. Κατά την γνώμη μου για όποιον ενδιαφέρεται να μείνει και να δουλέψει στην Ελλάδα, πρέπει να επιλέξει το JES γιατί όπως θα δείτε και παρακάτω καλύπτει ένα σημαντικό φάσμα της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας άλλα και του Ελληνικού δικαίου.

Τα μαθήματα του ACCA είναι τα εξής:

Πρώτο Level
F1 Accountant in Business
F2 Management Accounting
F3 Financial Accounting

Δεύτερο Level (Το F4 & F6 στην περίπτωση του JES αντικαθιστώνται από τα μαθήματα το ΙΕΣΟΕΛ)
F4 Corporate and Business Law*
F5 Performance Management
F6 Taxation*
F7 Financial Reporting
F8 Audit and Assurance
F9 Financial Management

Τρίτο Level (Τα πρώτα 3 υποχρεωτικά τα υπόλοιπα 4 διαλέγουμε τα 2)
P1 Governance, Risk and Ethics
P2 Corporate Reporting
P3 Business Analysis
P4 Advanced Financial Management
P5 Advanced Performance Management
P6 Advanced Taxation
P7 Advanced Audit and Assurance

Τα μαθήματα του ΙΕΣΟΕΛ που αντικαθιστάν τα F4 και F6

Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος JES που εξετάζονται στην Ελληνική γλώσσα είναι τα εξής:

Για το F4

(γ) Φορολογία I
γ1 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
γ2 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
(ιε) Φορολογία II
ιε1 Φορολογία Φυσικών Προσώπων
ιε2 Φορολογία Νομικών Προσώπων

Για το F6
(δ) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο – Εργατικό Δίκαιο
δ1 Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου
δ2 Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
(η) Εταιρικό – Πτωχευτικό Δίκαιο
η1 Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικό δίκαιο
η2 Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920

Εδώ επιτρέψτε μου σαν φοιτητής του ACCA, να σας πω κάποιες προσωπικές επισημάνσεις. Το ACCA κατά την γνώμη μου δεν είναι ένα αυστηρό πρόγραμμα λογιστικής όπως μπορεί κάποιος να φανταστεί. Επεκτείνεται και σε άλλους τομείς οικονομικό-λογιστικού ενδιαφέροντος  δίνοντας ευρύτερες γνώσεις που δεν είναι εύκολο κάποιος να συναντήσει αν δεν δουλεύει σε μεγάλες εταιρείες ή πολυεθνικές.

Επιπλέον για να ολοκληρώσει κάποιος τις σπουδές του και να πάρει την πιστοποίηση και να γίνει member του ACCA πρέπει να περάσει ένα extra μάθημα “Professional ethics module”, να συμπληρώσει 36 μήνες προϋπηρεσία στον οικονομικό-λογιστικό αντικείμενο και αφού ορίσει έναν εργασιακό “μέντορα” να εκπληρώσει κάποιους στόχους που απαιτούνται. Μέχρι να τα ολοκληρώσει έχει το χαρακτηρισμό “affiliate”.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το ACCA σε συνεργασία με το Oxford Brookes University δίνει την δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να αποκτήσει το τίτλο Bsc in applied accounting ολοκληρώνοντας τα 9 πρώτα μαθήματα και καταθέτοντας μια πτυχιακή. (Σε ερώτημα που είχα προς το Πανεπιστήμιο μου ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα “πλήρες” προπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο έχει τα ίδια standards με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα προσφέρει το Πανεπιστήμιο, θεωρείται τριετές και δίνει 360 credits).

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο πιστοποιημένοι φορείς εκπαίδευσης για τα μαθήματα του ACCA στην Ελλάδα.

ALTIUM TRAINING

Address: 260-262 Kifissias Avenue, 152 32 Athens, Greece

Tel No.  +30 210 6899000Fax No.  +30 210 6846855

e-mail:  info@altiumtraining.gr

web: http://www.altiumtraining.gr/


GLOBAL TRAINING

Address: 265 Mesogeion Avenue,  154 51 Athens, Greece

Tel No. +30 210- 6722868

Fax No. +30-210-6729629

e-mail: globalgr@otenet.gr

web: http://www.globaltraining.org

Για επιπλέον πληροφορίες σας παραθέτω τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Επίσημη ιστοσελίδα του ACCA http://www.accaglobal.com/

Επίσημη ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ http://iesoel.gr/el/

Σε περίπτωση που θέλετε επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να μας στείλετε στην φόρμα επικοινωνίας στο κάτω μέρος της σελίδας.

Show More