web analytics

ΕducationGR |

Σεμινάρια, σπουδές, υποτροφίες κ.α.

Πιστοποίηση σώματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών

Το Ινστιτούτο, παρέχει διετή Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση στους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που προορίζονται για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα, καθώς και για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα της εφαρμοσμένης Ελεγκτικής και Λογιστικής.

Το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΕΣΟΕΛ αναφέρεται, κυρίως, στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων, που ορίζονται από το ΠΔ 226/1992, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3693/2008 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ., για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (νόμιμου ελεγκτή). Συνεπώς, οι απόφοιτοι του ΙΕΣΟΕΛ, έχοντες και την απαιτούμενη ελεγκτική προϋπηρεσία, αποκτούν και την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Εγγραφές
Η εγγραφή των σπουδαστών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ. Το ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ καθορίζει με απόφασή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ύψος των διδάκτρων, τον τρόπο καταβολής αυτών, όπως επίσης και την αναγκαία συνέντευξη με τους υποψηφίους.
Αιτήσεις συμμετοχής στο ΜΕΤΚΕΛ γίνονται δεκτές κάθε χρόνο από τα τέλη Μαΐου έως και 31 Αυγούστου.

Κανονισμός ΜΕΤΚΕΛ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ
Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών έχουν συστήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) προκειμένου να παράσχουν μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση στα νεοεισερχόμενα στο Ελεγκτικό Επάγγελμα μέλη, αλλά και σε όσα στελέχη των επιχειρήσεων επιθυμούν να λάβουν μια τέτοια εκπαίδευση.
Το ΙΕΣΟΕΛ έχει επίσης ως σκοπό την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων Επιμόρφωσης, Εξειδίκευσης και Συνεχούς Εκπαίδευσης των απασχολούμενων στο Ελεγκτικό και Λογιστικό επάγγελμα.
Στο ΙΕΣΟΕΛ έχει ανατεθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών η διοργάνωση των Επαγγελματικών Εξετάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι σπουδές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΙΕΣΟΕΛ διαρκούν δύο (2) έτη, με 400 ώρες Εκπαίδευσης κάθε έτος και σε σύνολο 800 περίπου ώρες και για τα δύο έτη. Σε αυτούς που παρακολουθούν την εκπαίδευση και μετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται Μεταπτυχιακός Επαγγελματικός Τίτλος Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, ενώ οι εξετάσεις σε αυτό διενεργούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ.

1. Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται μερικώς ή και στο σύνολο με την άμεση συνεργασία ΑΕΙ, για ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων τίτλων σπουδών αλλά και για την προώθηση των σπουδών σε υψηλότερα μεταπτυχιακά επίπεδα (π.χ. Master’s).

2. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης περιλαμβάνει τους Τομείς Γνώσεων και τα Γνωστικά Αντικείμενα αυτών, που ορίζει η σχετική νομοθεσία, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/43 ΕΚ.

3. Αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης κάθε Τομέα Γνώσεων και Γνωστικού Αντικειμένου περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Επαγγελματικών Εξετάσεων που έχει εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4 . Αναλυτικός πίνακας Τομέων Γνώσεων, Γνωστικών Αντικειμένων, ελάχιστων ωρών διδασκαλίας, ωρών εξετάσεων και συντελεστών βαρύτητας παρατίθεται κατωτέρω.

Νέοι Τομείς Γνώσεων και Γνωστικά Αντικείμενα (σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 3693/2008)

Τομείς Γνώσεων

Γνωστικά αντικείμενα

Ώρες

διδασκαλίας

Ώρες

Εξέτασης

Συντελεστής

Βαρύτητας

Αντικειμένου

Τομέα

A΄ ΕΤΟΣ
1. (α) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα(Λογιστική 1) 1. Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα· Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική· Βασικές Λογιστικές Αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

2. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο – Νομικό πλαίσιο και πρότυπα κατάρτισης ατομικών οικονομικών καταστάσεων

70

30

3

1,5

4

1,5

2. (β) Ελεγκτική(Ελεγκτική 1+2) 1. Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή· Νομικό πλαίσιο και πρότυπα ελέγχου ατομικών οικονομικών καταστάσεων· Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής

2. Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος

48

24

3

1,5

4

1,5

3. (γ) Φορολογία Ι 1. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

20

24

1,5

1,5

3

0,8

4. (δ) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο – Εργατικό Δίκαιο 1. Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου2. Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

24

24

1,5

1,5

3

0,5

5. (ε) Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής

24

2

2

0,5

6. (στ) Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1. Οικονομική Επιχειρήσεων – Πολιτική Οικονομία2. Διεθνής Οικονομία

16

16

1,5

1,5

3

0,5

7. (ζ) Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης 1. Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων2. Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα

20

20

1,5

1,5

3

0,5

8. (η) Εταιρικό – Πτωχευτικό Δίκαιο 1. Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου2. Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920

24

12

2

1

3

0,8

 

Τομείς Γνώσεων

Γνωστικά αντικείμενα

Ώρες

διδασκαλίας

Ώρες

Εξέτασης

Συντελεστής

Βαρύτητας

Αντικειμένου

Τομέα

Β΄ ΕΤΟΣ
9. (θ) Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική(Λογιστική 2) Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική(θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική)

52

3

3

1,5

10. (ι) Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων(Λογιστική Τυποποίηση) 1. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου τομέα2. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών

16

16

1,5

1,5

3

1

3. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων4. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων

16

16

1,5

1,5

3

11. (ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α.

48

3

3

1,5

12. (ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα

44

3

3

0,6

13. (ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου(Ελεγκτική 3) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου· Θεωρία και εφαρμοσμένη ελεγκτική· Κανόνες ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία

58

3

3

1,5

14. (ιδ) Χρηματοοικονομική ανάλυση(Λογιστική 3) 1. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων2. Καταστάσεις ταμειακών ροών

30

20

1,5

1,5

3

1

15. (ιε) Φορολογία ΙΙ 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων2. Φορολογία Νομικών Προσώπων

30

30

1,5

1,5

3

0,8

16. (ιστ) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις(Λογιστική 4) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις· Νομικό πλαίσιο και πρότυπα σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων· Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

40

3

3

1,5

Σύνολο συντελεστών

16

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της σχολής