web analytics

ΕducationGR |

Σεμινάρια, σπουδές, υποτροφίες κ.α.

Πιστοποίηση Certified Systemic Analyst Professional (CSAP)

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) σας καλωσορίζουν στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΕΣΜ, Certified Systemic Analyst Professional (CSAP), με διεθνείς συμμετοχές.

Η σκέψη και η απόφασή σας να αποκτήσετε ένα επαγγελματικό πιστοποιητικό διεθνούς κύρους με αναγνώριση στην Ελληνική και στη διεθνή αγορά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση λαμβανομένων υπ’ όψη των πολυεπίπεδων σύγχρονων απαιτήσεων. Η ΕΕΣΜ με το επαγγελματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου CSAP αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού μεταξύ των σχετικών μεταπτυχιακών σπουδών και των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς ενώ ταυτόχρονα στοχεύει να ενισχύσει με εξειδικευμένα προσόντα τους εν ενεργεία επαγγελματίες τους απασχολούμενους σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην ιστοσελίδα αυτή σας παρουσιάζουμε αναλυτικώς το CSAP ώστε η οριστική απόφασή σας για το CSAP να αποτελέσει θεμέλιο λίθο για τη μελλοντική επαγγελματική σας εξέλιξη.

Η ΕΕΣΜ μέσω του CSAP στοχεύει να καταρτίσει επιστημονικώς και επαγγελματικώς Συστημικούς Aναλυτές, να τους εντάξει επιτυχώς στην αγορά της παροχής των υπηρεσιών ή/και της παραγωγής προϊόντων παρέχοντάς τους σύγχρονες πιστοποιημένες επαγγελματικές δεξιότητες σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων. Η κατάρτιση αυτή θα τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για επαγγελματική χρήση σε οποιοδήποτε σχετικό περιβάλλον και να υποστηρίζουν ικανοποιητικά τις επαγγελματικές ανάγκες και εφαρμογές με έμφαση στη διαχείριση της πολυπλοκότητας στους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το επαγγελματικό πιστοποιητικό CSAP αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία στην επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποίηση. Συμμετέχουν στο CSAP και Καθηγητές Πανεπιστημίων από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα της International Federation of Systems Research (IFSR) και από την International Society for the Systems Sciences (ISSS). Επίσης στο CSAP συμμετέχουν με το λογισμικό ή/και με την παρουσίαση έργων τους πολύ γνωστές εταιρείες Συμβουλευτικής και Πληροφορικής.

Για πρώτη φορά στη διεθνή κοινότητα ο επαγγελματίας στην προσέγγιση των προβλημάτων και στην ανάλυση συστημάτων γενικότερα με τα εργαλεία και τις δεξιότητές του αποτελεί ορόσημο για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας στα στάδια πορείας προς τελεσφόρα δημιουργία και ολοκλήρωση εξειδικευμένων επαγγελματικών έργων σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα μίας επιχείρησης ή/και οργανισμού.

Η ΕΕΣΜ έχει ήδη γίνει ευρέως αποδεκτή στην επιστημονική κοινότητα και έχει καθιερωθεί στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή με τα επιτυχημένα, με διεθνείς συμμετοχές, Εθνικά Συνέδριά της καθώς και με το διεθνές περιοδικό της IJASS. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει το έργο της ΕΕΣΜ και η ΕΕΣΜ είναι ήδη τακτικό μέλος της IFSR (International Federation for Systems Research), η οποία παρουσιάζει τις δραστηριότητες της ΕΕΣΜ στην ιστοσελίδα και στο Newsletter της.

Βασικός στόχος του CSAP είναι να δώσει στους νέους επιστήμονες εκσυγχρονισμένα πιστοποιημένα προσόντα για φυσικά πρόσωπα ώστε να είναι ηγέτες στο χώρο της διοικητικής και εκτελεστικής εργασίας τους. Η ΕΕΣΜ μέσω του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) θα καταστεί διαπιστευμένος φορέας επαγγελματικής πιστοποίησης φυσικών προσώπων και θα πιστοποιεί τους επιτυχώς ολοκληρώσαντες το CSAP, ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο ISO 17024. Το σύστημα διαχείρισης θα ακολουθεί επίσης τα προβλεπόμενα από το πρότυπο ISO 9001.

Στο CSAP θα σας δωθεί η ευκαιρία να αναπτύξετε μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες τη συστημική σκέψη, η οποία θα είναι εφαλτήριο για ορθό προβληματισμό στο χώρο της εργασίας σας και ταυτόχρονα θα σας οπλίσει να προσεγγίζετε επιτυχώς την αλήθεια των προβλημάτων της κατεύθυνσής σας. Η προσέγγιση του προβλήματος παραμένει ίσως το πιο δύσκολο πρόβλημα. Επιπροσθέτως, το CSAP θα συμβάλλει στην προσωπική σας ενδυνάμωση με εξειδικευμένες μεθοδολογίες προκειμένου να επιτυγχάνετε την αποτελεσματική σύγκληση των απόψεων των μελών των επιτροπών που διαχειρίζονται προβλήματα της κατεύθυνσής σας. Η λήψη της απόφασης, η ενέργεια εκτέλεσης και ο έλεγχος είναι διαδικασίες συστημικής προσέγγισης για συγκεκριμένο έργο ώστε η ολοκλήρωσή του να είναι επιχειρηματικώς επιτυχής.

Οι συστημικές μεθοδολογίες, το λογισμικό των συστημικών μεθοδολογιών, το εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό των κατευθύνσεων, το επιπλέον λογισμικό των δύο κατευθύνσεων, τα έργα που θα παρουσιασθούν, το certification project σε πραγματικό περιβάλλον και τα γραπτά κείμενα του project σε μορφή βιβλίου και σε εργασία Συνεδρίου, είναι τα ουσιαστικά επαγγελματικά με ISO εφόδια του CSAP που θα σας δώσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της διαφοράς για εύκολες επαγγελματικές μεταγραφές και γενικώς για την επιτυχία σας στην αγορά.

Οι επαγγελματικές γνώσεις που παρέχονται στο CSAP είναι υψηλού επιπέδου με στόχο να προαγάγουν τις επιχειρηματικές σας ικανότητες για οργανωτική αποτελεσματικότητα σε ευρύ φάσμα εργασιών επαγγελματικής σταδιοδρομίας με τις διεθνείς πιστοποιήσεις του e-business και του project management.

Είμαστε πεποισμένοι ότι θα δωθεί η δυνατότητα στις πολύ γνωστές εταιρείες Συμβουλευτικής και Πληροφορικής που υποστηρίζουν το CSAP να προσκαλέσουν αποφοίτους του διότι το επίπεδο των εμπειριών που θα αποκομίσουν οι απόφοιτοι από το CSAP είναι γνωστό σε αυτές και έτσι θα έχουν μέσα από την προσωπική επικοινωνία την ευχέρεια να επιλέξουν κατάλληλα πρόσωπα.

Με τη διασφάλιση της ποιότητας του CSAP επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε σύγχρονους διαχρονικούς ηγέτες στον επαγγελματικό στίβο. Εάν οι στόχοι μας συμπορεύονται με τους δικούς σας το CSAP σας καλεί να σας οδηγήσει σε νέους επαγγελματικούς ορίζοντες.

Το οικονομικό κόστος του CSAP είναι πολύ λογικό. Παρά ταύτα, το CSAP σας εξασφαλίζει, σε συνεργασία με Τράπεζα, τη δυνατότητα λήψεως δανείου με ευνοϊκούς όρους του οποίου την αποπληρωμή θα αρχίσετε μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας στο CSAP.

Η ΕΕΣΜ σας προσκαλεί να υποβάλλετε αίτηση στο CSAP διότι πιστεύει ακράδαντα στις ανθρώπινες αξίες με βάση τις οποίες οικοδομήθηκε το πρόγραμμα αυτό.

Περισσότερα στο http://www.csap.gr/

Show More