Δωρεάν Εκμάθηση της Ruby on Rails για ανάπτυξη Web εφαρμογών

Μάθετε τη γλώσσα Ruby σε συνδυασμό με το Rails Framework, μέσα από δωρεάν Video-μαθήματα στα Ελληνικά από το learnbydoing.gr Η εκμάθηση επιτυγχάνεται με χρήση υψηλής ποιότητας και περιεχομένου video μαθήματα κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να σας εισάγουν σιγά σιγά στα [...]

August 23, 2017 Δωρεάν μαθήματα