Σεμινάρια για καθηγητές με θέμα το ECCE Screening Test και την εξέταση TOEIC

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει σεμινάρια που απευθύνονται σε καθηγητές με θέμα το ECCE Screening Test και την εξέταση TOEIC®. Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα σας προτείνει ιδέες για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο μας διαγνωστικό εκπαιδευτικό εργαλείο, [...]

February 25, 2017 Δωρεάν σεμινάρια, Σεμινάρια