Υποτροφία από το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης

Το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2016 / 2017 στον τομέα της πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου. Η υποτροφία απονέμεται σε [...]

February 6, 2017 Υποτροφίες